Giluminių Siurblių Gedimai ir Priežiūra

Giluminio siurblio gedimai
Pagrindiniai giluminio siurblio gedimai ir jų priežastys:
Jei giluminis vandens siurblys neįsijungia: nėra elektros srovės, gedimas valdymo pulte, pažeistos variklio apvijos arba elektros kabelis. 
Suveikia apsauga automatinio valdymo pulte: gedimas valdymo pulte, trumpas sujungimas elektros kabelyje arba siurblio variklio apvijose, siurblys užkimštas smėliu. 
Siurblys dirba, bet nepaduoda vandens arba paduoda jo labai mažai: užstrigusi siurblio turbina, siurblio rotorius sukasi priešinga kryptimi dėl fazių sukeitimo, pažeista arba užsikimšusi vandens pakėlimo vamzdžių linija, siurblys gaudo orą, susidėvėjusi siurblio turbina.

Sumažėjęs vandens padavimas: užsikimšęs giluminis vandens siurblys smėliu, moliu ir t.t., padidėjęs dinaminio vandens lygio gylis iki siurblio vandens priėmimo kameros (vanduo bėga su oro burbuliukais, t.y. siurblys gaudo orą), užakus gręžinio filtrui, nukrito dinaminis vandens lygis, nesandarumai vandens pakėlimo vamzdžiuose, susidėvėjusi siurblio turbina, prisukta sklendė.
Sumažėjęs vandens spaudimas: dėl fazių sukeitimo giluminio siurblio variklis sukasi priešinga kryptimi, nesandarumai vandens pakėlimo vamzdžiuose, dalis susidėvėjusių turbinų sukasi ant veleno.

Sumažėjęs amperažas: sumažėjo vandens padavimas, sumažėjo vandens spaudimas, dėl fazių sukeitimo variklis sukasi priešinga kryptimi.
Padidėjęs amperažas: susidėvėjo rotoriaus veleno guoliai, turbinos trinasi į siurblio korpusą, giluminis siurblys pumpuoja vandenį su smėliu, netinkamo skerspjūvio laidai.

Didelė vibracija, pašalinis triukšmas dirbant giluminiam siurbliui: susidėvėjo guoliai, veleno įvorės, turbinos trinasi į siurblio korpusą, vandens siurblys gaudo orą 
Pastebėjus siurblio darbo sutrikimus ar gedimus, būtina nedelsiant išjungti giluminį siurblį ir kreiptis pas aptarnaujančios įmonės atstovus. Giluminio siurblio gedimai bus pataisyti arba bus pasiūlytas naujas giluminis vandens siurblys.

Giluminis siurblys dažnai įsijungia

Jei giluminis siurblys pradeda tankiai junginėtis, tai slėgio inde trūksta oro. Tokiu atveju būtina spūstelėti išsiplėtimo inde esantį ventilių. Jei per ventilių veržiasi vanduo, vadinasi jūsų išsiplėtimo inde esantis maišas arba membrana yra suplyšus. Tokiu atveju kaičiamas maišas, o jei suplyšusi membrana keičiamas visas bakas, nes bakai su membranomis yra neardomi. Kitu atveju tiesiog pripūskite oro į išsiplėtimo indą. Išsiplėtimo inde oro slėgis turi būti 0,1-0,2 atmosfera mažiau, nei siurblio apatinė įsijungimo riba. Norint TEISINGAI nustatyti koks slėgis yra išsiplėtimo inde, būtina:
  1. ištraukti giluminio siurblio elektros šakute iš elektros lizdo
  2. atsukti vandens čiaupą esantį vonioje ar virtuvėje ar kitoje vietoje
  3. tada automobiliniu manometru matuojame, slėgį išsiplėtimo inde
  4. tarkim, kad apatinė giluminio siurblio įsijungimo riba yra 1,3 (žiūrėti į manometrą kuris yra pritvirtintas prie išsiplėtimo indo) atmosferos, tai išsiplėtimo inde slėgis turi būti 1,1 -1,2 atmosferos. Išsiplėtimo inde slėgis turi būti 0,1-0,2 atmosfera mažiau, nei giluminio siurblio apatinė įsijungimo riba.

Pagrindinės giluminio siurblio eksploatavimo taisyklės:

Asmuo, eksploatuojantis giluminį vandens siurblį, privalo: eksploatuoti vandenį be priemaišų (smėlio, molio, kitų abrazyvinių dalelių, chemiškai neagresyvų), neleisti dirbti siurbliui su uždaryta sklende ilgiau kaip 2 min. (vanduo siurblyje greitai įkaista , blogai aušina variklio apvijas, ir jos gali būti pažeistos), neleisti įsijungti siurbliui dažniau kaip 20 kartų per valandą ( tarp įjungimų turi būti 3 min. pertrauka), stebėti pakitimus siurblio darbe (ampermetro arba manometro parodymai) ir siurbiamajame vandenyje (debito sumažėjimas, smėlio pasirodymas), saugoti, kad pašaliniai asmenys neliestų vandens kėlimo įrangos prietaisų ir nekeistų jų darbo režimo, negalima eksploatuoti giluminio vandens siurblio, kai jo našumas sumažėjęs daugiau kaip 30%, lyginant su pradiniu)

Eksploatuojant giluminį vandens siurblį draudžiama: pakeisti valdymo pultą kitu, turinčiu skirtingas technines charakteristikas, eksploatuoti giluminį vandens siurblį be variklio apsaugos, automatinio valdymo pulto, jungti siurblio variklį prie elektros linijos, kurios įtampa ir srovės stiprumas neatitinka elektros variklio techninių reikalavimų.
Grezinio nasumas, kubiniai metrai i litrus

Ar teko remontuoti giluminį siurblį? Kokį gedimą šalino meistrai?

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą