Kodėl iš Kieto Kuro Katilo Varva Kondensatas?

Kodėl iš kieto kuro katilo varva kondensatas
Kondensatas yra vanduo, kuris susidaro ant paviršiaus, kuris turi žymiai mažesnę temperatūrą negu aplinkui esančio dujos. Kondensatas skystis atsiranda iš garų ar dujų, kuris nusėda ant metalinių paviršių katilo viduje. pagal fizikos dėsnius, vanduo esantis įkaitusiose dujose, kaupiasi ant šalto šilumokaičio paviršiaus. Esmė tame, kai užkuriate katilą, vanduo sistemoje būna vėsesnis nei aplink jį esantis oras.
Katilas dirba kondensacijos režime. Reikia pirmo kūrimo metu užtikrinti kuo aukštesnę grįžtamo vandens į katilą temperatūrą. Tą užtikrina ketureigis (rankinis, automatinis) pamaišymo vožtuvas, trieigis automatinis grįžtamo srauto reguliatorius ir kita įranga.

Ką daryti kad kietu kuro katile nesikauptų kondensatas?

Kodėl iš pečiaus bėga kondensatas? Kad nesikauptų kondensatas grįž­tan­čio į ka­ti­lą van­dens tem­pe­ra­tū­ra negali būti ma­žes­nė kaip 60 laips­nių. Jei­gu į ka­ti­lą vanduo grįž­ta že­mes­nės kaip 56-59 laips­nių tem­pe­ra­tū­ros, ant ka­ti­lo sie­ne­lių kau­pia­si kon­den­sa­tas. Taip pat jei deginate drėgnas malkas, susiformuos kondensatas, ku­ris ga­di­na ka­ti­lą. Be to, užterštame katile, kaminui vis prasčiau traukiant, malkos ne dega, bet smilksta, todėl prastai šildo.
Po ilgesnio laiko katilo sienelės pasidengia kreozoto sluoksniu, kuris labai paspartina metalo senėjimą. Laikui bėgant šildymo katilo sienelių metalas tampa toks silpnas, kad praktiškai jis yra neremontuojamas.

Pamaišymo mazgas Ladomat

Ladomatas - specializuotas akumuliacinės talpos pakrovimo mazgas, viename korpuse sudarytas iš trieigio termostato, cirkuliacinio siurblio bei avarinio gravitacinio vožtuvo.
Pamaišymo mazgo paskirtis:
  1. padeda katilui pasiekti aukštą darbinę temperatūrą iškart po uždegimo;
  2. saugo kieto kuro katilus nuo per žemos į katilus grįžtančio vandens temperatūros;
  3. efektyviai krauna akumuliacines talpas.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą